Tagged: milovanie

Zaplatiť pokutu

Prijímateľ tejto SMS je povinný zaplatiť pokutu v podobe vášnivého bozku. V opačnom prípade sa pokuta zvyšuje na 24 hodín vášnivého milovania s odosielateľom. Použitá fotografia: RED / Autor: Simona Aita / Licencia: CC BY 3.0