Na kraji priepasti anjel stál

Na kraji priepasti anjel stál, v smutných očiach lásku mal. Veď vedel, že už nevzlietne. On v srdci lásku mal, no osud mu lietať nedoprial.


Použitá fotografia: love-heart-sorry-excuse / Autor: bykst / Licencia: CC0