Kategória: Odmietnutá láska

Rozchod, odmietnutie, výčitky? Nechaj ma, odíď, nechcem ťa! Netráp sa viac, povedz to našou SMS-kou.