Neukojené sexuálne napätie

V prípade, ak pociťujete neukojené sexuálne napätie, erotickú abstinenciu, alebo neovládateľnú chuť na milovanie, urýchlene kontaktujte odosielateľa SMS.


Použitá fotografia: RED / Autor: Simona Aita / Licencia: CC BY 3.0